sankhaudoinguoi.com

Bài viết 08/2016

Shannen Doherty

Tôi thích trở thành người quản lý của một viện bảo tàng nào đó. Song, tôi từng hai lần được mời đóng phim khi đang đi ngoài phố, có lẽ “số” của tôi đã định vậỵ”

Bộ ba

Trong cảnh các ứng cử viên phát biểu trước đại biểu nhân dân, mặc dù Ryu Jin diễn xuất tự nhiên, nói năng lưu loát, nhưng vẫn không tạo được sức thuyết phục người xem